Siber İstihbarat Nedir?

Siber İstihbarat Nedir?

Siber Tehdit Nedir?

Bilişim teknolojileri departmanının ağında bulunan mevcut ve olası herhangi bir tehdidi tespit etmek ve olaya en etkili biçimde müdahale edebilmek için ihtiyaç duyulan bilgi olarak tanımlanan siber istihbarat oldukça önemlidir. Günümüzde ilerleyen teknoloji ile birlikte internet üzerinden yapılan saldırılara karşı yapılan savunmada en önemli konu siber istihbarattır. Siber istihbarat tehdit tespiti öncelik verme veya acil durum müdahaleleri gibi belirli konu başlıkları altında kabiliyetlerini geliştirmek ve iyileştirmek için organizasyonlar açısından kritik bir öneme sahiptir. Siber saldırılar ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlem hizmetleri için adresini ziyaret edebilir ve siber istihbarat konusunu inceleyebilirsiniz. Organizasyonların tehdit araştırmalarını ve analiz süreçlerini ortaya çıkaran siber istihbarat oldukça önemli bir bilgi edinme sürecidir.

Siber Güvenliği Sağlamak İçin Alınabilecek Önlemler

Bir veri iletişim yolu kullanılarak kontrol sistemi cihazına veya şebekesine yetkisiz bir şekilde erişime teşebbüs ya da bir bilgisayar ağını bozmaya yönelik olan faaliyetlerin tümü siber tehdit olarak adlandırılmaktadır. Kurum ve kuruluşlara yönelik siber tehditler farklı gruplar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu tehditler dışardan gelebileceği gibi içerden olan kötü niyetli çalışanlar tarafından da gelebilmektedir. Kurumlar ve kuruluşlar siber güvenliklerini sağlayabilmek için hem işletmede bulunan bilgisayar ve sunucuları hem de bu cihazlarla dosya alışverişi sağlayan mobil cihazları kapsayacak bir şekilde bir güvenlik prosedürü oluşturmalıdır. Bunun yanı sarı tüm çalışanların da siber güvenlik ile ilgili bilinçlendirildiği bir güvenlik politikası oluşturulmalıdır. Siber saldırılar sistemdeki açıkları ve zafiyetleri kullanarak sızma gerçekleştirmektedirler. Bu sebeple herhangi bir siber saldırıya uğramadan evvel gerekli test ve kontroller yapılarak sistemlerde bulunan açıklar ve eksiklikler analiz edilip raporlanarak herhangi bir saldırı ve mağduriyet yaşamadan gerekli önlemler alınmalıdır.