İnternet Ekonomisi Türkiye Bilgileri Yayınlandı

İnternet Ekonomisi Türkiye Bilgileri Yayınlandı

Türkiye 2012 İnternet Ekonomisi Raporu Açıklandı

İnternet sektörü Türkiye için bir gelir dalı olmaya başladı. Google’ın Türkiye merkezinin hazırladığı rapora göre gelecekteki internet öngörüleri ve diğer ülkelere göre yapılan kıyaslamalara ulaşmak mümkün oluyor.

İnternet Ekonomisi Raporu Ayrıntıları

Rapora göre Türkiye’nin yüzde 47si interneti aktif olarak kullanıyor. Bu rakam da Avrupa Birliği’nin gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu rakam Avrupa Birliği’nde yüzde 71 olarak öne çıkıyor. Bir diğer rapor detayı da Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına olan etkisi göze çarpıyor. Türkiye 2011 yılında yüzde 8.5lik büyümeyle Avrupa içindeki en hızlı büyüyen ülkeydi. Bu büyümede internetin etkisi küçümsenemeyecek konuma geldi. İnternetin bu rakama etkisi 2011 yılında yüzde 1.7 idi. Bu rakam 2017 için yüzde 2.6 olarak tahmin ediliyor. 2011 ile 2017 arasındaki 6 yıllık süreçte internetin GSYİH’a katkısı yıllık yüzde 19 artışla devam edecek.