KAYDİ SİSTEMLERİ NEDİR?

KAYDİ SİSTEMLERİ NEDİR?

KAYDİ SİSTEMLERİ  AVANTAJLARI NEDİR

Kaydileştirme alanlarında bütün sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak basılmasından dolayı aynı olan niteliklerde ve bütün bu hakları da taşıyacak olan şekillerde elektronik ortamlarda kayden izlenmesi işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır ve nasıl alınır alanlarında da kişilere hizmet vermektedir. Sermaye piyasasının araçlarının ise kaydedilme süreçleri genel olarak sermaye piyasası araçları ve bu araçlara da dair olarak bütün bu hakların da merkezi olan kayıt kuruluşu tarafından, genellikle de bilgisayar ortamlarında, ihraççılar, aracı olan kuruluşlar ve hak sahipleri itibari ile de tutuldukları araçların üzerinden haklarının üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesidir. Yapılan bütün bildirim tarihlerini esas alındığı hukuki olan sistemler olarak tanımlanmaktadır. Artık günümüzde bütün piyasa aktörleri için de daha düşük olan riskler ve maliyetler yer almaktadır. Her yıl da neredeyse de milyonlarca da dolar tutarlarında sertifika basım ve ihraç masraflarından tasarruf sağladığı gibi personel saklama, sigorta ve borçlanma ödünç maliyetlerinden de tasarruf sağlamaktadır.

SERMAYA PİYASASINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Her bir sermaye piyasası araçlarının kaydileşeceğine sermaye piyasası kurulu en etkili şekillerde karar vermektedir. SPK yatırım fonlarına katılma belgelerinin de hisse senedi nasıl alınır ve bütün senetlerinin ve özel olan sektör borçlanma araçlarının da kaydileştirilmesini de kararlaştırmış olupta söz konusu kıymetler kaydileştirilmiştir. Hisse senetlerinin kaydileşme tarihlerinden sonra da yapılan bütün bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında artık fiziki olan senet basım ve teslimi yapılmamaktadır ve bunlara göre de sadece kaydi pay ihracı söz konusu olmaktadır. Diğer yandan likit fonlar dışındaki yatırım fonlarına katılma belgelerinin de kaydeleştirme işlemleri tarihlerinden sonra da likit fonlarının katılma belgelerinin de senetleri de en etkili şekillerde konu olmaktadır.Hisse senedi nasıl alınır alanlarında her zaman önemli bir yere sahip olmaktadır. Bütün ihraççılar için de sağlıklı ve güvenilir olarak ortaklıklar pay defteri bilgilerini de edinme imkanlarını kişilere en etkili şekillerde sunmaktadır. Sermaye artırımlarında temettü ödemeleri ve ortaklarla da ilişkin ve iletişimlerde zaman ve maliyet avantajlarını bir arada sunduğu gibi de, sıfır sahte kayıp, çalınma riskli maliyet sunmaktadır.

www.osmanlimenkul.com.tr