İstirdat Davası

İstirdat Davası

İstirdat Davasının Genel Nitelikleri


Hukuk alanında önemli davalar arasında yer alan istirdat davası icra kapsamında verilen paranın tekrara alınmasını kapsayan bir davadır. Bu gibi davalarda itirazın kabul edilmesi ile birlikte reddedilmesi de söz konusudur. Bunun için açılacak olan davada iyi bir avukata ve sağlam bir delile ihtiyaç duyulur. Bu davalar genelde ödenmiş olan paranın tekrar tahsil edilmesine kadar süren davalar içinde yer alır.

İstirdat Davasının Açılma Süreci


İstirdat davası daha önceden icra yolu ile haksız yere ödenen paranın geri alınmasını kapsar. Bu yüzden ödenen para ne ise aynı miktar tahsil edilir. Ve faiz ya da ek ödeme olmaz. İstirdat davasında davacı eğer mahkeme tarafından yüzde yüz haklı görülürse o zaman tahsil işlemi de hemen başlar. İstirdat davası uzun süreci olan davalardır. Gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ile bu gibi davalar olumlu sonuçlanabilir. İstirdat davası genelde parayı ödeyen kişinin bir yıl içine açacağı bir davadır. Umumi hükümler çerçevesinde kişi mahkemeye başvurarak en kısa sürede davayı açabilir. Yani her hangi bir bekleme süresi mevcut değildir. Mağdur olan kişi takibe itiraz etmesiyle mahkeme açılmış olur. Ancak bu davalarda araya çok sürenin girmesi de iyi değildir. İstirdat davası hemen açıldığı zaman daha iyi netice verebilir. Buna dikkat ederek istirdat davasının açılmasında yarar vardır.