Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Davası

Türk Medeni kanununa göre boşanma eylemi, birbirleriyle resmi bir nikâh husumeti ile evlenmiş iki kişinin evliliklerinin resmi olarak yetkili aile mahkemesince sona erdirilmesidir. Boşanma sebeplerinin hangi kurallar çerçevesinde olacağı ve hangi sebeplerin haklı bir boşanma sebebi olabileceği 4721 sayılı Türk Medeni kanununda açıkça belirtilmiştir. Çiftler boşanmaya karar verdikten sonra kendilerine bir boşanma avukatı tutarlar. Boşanma avukatı, medeni hukukun alt dalında bulunan aile hukuku uyuşmazlıkları davalarına giren kişidir. Boşanma avukatı diye bir kavram hukuk alanında olmamakla birlikte asıl doğru tanım boşanma davalarına giren avukat şeklinde olmalıdır. ile profesyonel avukat arayışınıza cevap bulabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Boşanma Davasına Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davasının yaşandığı süreç, hem evli çiftler için hem de varsa çocuklar için çok zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanmaya karar verdiğinizden itibaren profesyonel bir hukuki yardım almak bu zorlu süreçte size ve psikolojinize yardımcı olacaktır. Sürecin üstesinden gelmenizi kolaylaştıracaktır. Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da hazırlık süreci çok önemlidir. Anlaştığınız avukatın evliliğiniz süresince yaşadığınız olayları objektif bir gözlemci olarak dinlemesi gerekmektedir. Dinledikten sonra boşanmanıza haklı bir sebep oluşturacak unsurları seçerek dava için hazırlık yapar. Çünkü ülkemizdeki geçerli hukuk yapımıza göre her boşanma olayının mutlaka haklı bir sebebi olması gerekmektedir. Sebepsiz yere açılan boşanma davaları reddedilir.

Boşanma avukatı, müvekkilini dinledikten sonra ortaya çıkan durumları değerlendirerek boşanmaya sebebiyet oluşturan durumların oluşup oluşmadığını araştırır. Boşanmaya sebebiyet veren durumlar şunlardır;

  • Tek taraflı veya karşılıklı aldatma
  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, kötü muamelede bulunması, onu kırıcı davranış sergilemesi
  • Eşlerden birinin toplumda şahsen küçük düşürücü bir suç işlemesi
  • Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesi
  • Eşlerden birinin haksız yere ortak yaşam alanı olan evlerini terk etmesi
  • Eşlerden birinin akli dengesinin olmaması yani akıl hastası olması
  • Evlilik ile kurulan birliğin, eşlerden en az biri tarafından artık katlanılamaz hale gelerek temelden sarsılması