Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Depolanması

Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Depolanması

Yenilenebilir enerji kaynaklarını depolamak mümkündür, enerjinin üretildiği kaynaklara entegre edilen aktörler, elde edilen enerjinin depolanarak kullanımda kesintisizliğin sağlanmasına yardımcı olur. Hızla gelişen yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan enerji depolama sistemleri, elde edilen elektrik sisteminin güvenilir ve sağlam bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur. Yenilenebilir enerji sistemlerinin verimliliğini arttıran depolama aygıtları günümüzde enerji sistemleri ile birlikte en çok kullanılan unsurlar arasındadır.

Sürekli ve Düzenli Enerji Akışı

Enerji depolama sistemleri; sürekli ve düzenli bir enerji akışına sahip olmayan güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının düzenli ve kesintisiz olarak kullanılabilmesi için gerekli olan depolama sistemleri enerjiye ihtiyaç duyulduğu anlarda depodan alınarak kullanım alanı iletilmesini sağlar. Bu sistemlere internet sayfaları üzerindeki ilgili online firmalar aracılığı ile ulaşılabilir. Mekanik sistemler, termal sistemler, elektrokimyasal sistemler ve hidrojen depolama sistemleri gibi 4 farklı başlıkta ele alınan enerji depolama yöntemleri farklı ihtiyaçlara yanıt verebilecek kapasiteye sahiptir. Hem enerjiden hem de maliyetten büyük ölçüde tasarruf sağlayan yenilenebilir enerji sistemleri, depolama sistemleri sayesinde enerjinin kullanımını sürekli kılar.

Enerji Depolama Sistemlerinin Türleri

Pompa depolamalı hidroelektrik sistemler su rezervlerinden suyu pompalı anarak enerji üretiminin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlarlar. Sıkıştırılmış hava depolamalı sistemler kompresör vasıtasıyla havayı sıkıştırarak depolamak, ardından sıkışan bu havanın ısıtılıp yanma türbininden üretilerek enerji oluşumunu sağlanmasıdır. Elektrokimyasal sistemler pil olarak adlandırılabilir. Piller, yenilebilir enerji sistemlerinde en çok kullanılan enerji depolama yöntemleri arasındadır. Yedek güç kaynakları olarak enerjiye ihtiyaç duyulan anlarda devreye giren piller, enerjinin kesintisiz olarak kullanılabilmesine olanak sağlar. Termal sistemler ise atık ısı kaynaklarını ısı enerjisi şeklinde depolama amacıyla kullanılan bir sistemdir. Hidrojen depolama sistemlerine gelindiğinde belirli bir akış şeması düzeneğine sahip olunarak enerjinin kesintisiz bir şekilde aktarımı sağlanır.