Neden Araba Kullanamıyorum

Neden Araba Kullanamıyorum

Araba Kullanmayı Zorlaştıran Engeller Nelerdir?

Eskiden lüks tüketim olan birçok eşya ve araç günümüzde gelişen teknoloji, çağın gerekleri ve aktif iş yaşantıları nedeniyle lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç halini aldı. Bundan çok değil 20 yıl kadar önce lüks tüketim aracı olarak görülen araba bugün temel ihtiyaçlar arasında yerini almaktadır. Hatta artık her aile bireyin bir aracı olması zorunlu hale gelmiştir. 20. Yüzyılın sonlarına doğru aktif iş hayatına dahil olan bireyler arasında kadınlar da azımsanmayacak çoğunluktadır. Hem erkek hem kadının iş hayatında aktif rolde yer almaları araç kullanımını zorunlu hale getirmiş ve her ailede bireysel araba alımında önemli sayıda artışlar yaşanmıştır. Ancak her birey araba kullanma konusunda aynı derecede başarılı ve aynı derecede motivasyon sahibi değildir. Bu nedenle de kişilerin öğrenmelerinde çeşitli engeller ortaya çıkmaktadır.

Nasıl Araba Kullanırım?

​​​​​​Her öğrenme alanında olduğu gibi araba kullanmayı öğrenmede de en temel problem motivasyon eksikliği ve öz güven sorunudur. Kişiler öğrenme yaşantısının başında olumsuz düşünceye sahipse bu öğrenmenin önünde set oluşturuyor ve öğrenmeyi güçleştiriyor. Bu set aşılmadığı takdirde ise kişiler araba kullanmaktan çekinerek araçlardan uzak durmaya devam ediyor. Tamamen psikomotor becerilerin koordineli bir şekilde kullanılmasına ve dikkate dayalı bir aktivasyon olan araç kullanımını etkileyen unsurlar arasında geçmişte edinilen olumsuz tecrübelerin de payı büyüktür. Bir araç kazası yaşamak ya da yaşanılan bir kazaya şahit olmak kişilerin yeni öğrenme ortamında hazır bulunuşluğunu etkiliyor ve öğrenmeye eksi yönde başlangıçlar yapmaya sebep oluyor. ​​​Bir işi yapmanın, bir öğrenme yaşantısını sağlamanın en temel yolu motivasyon sağlamak, hazır bulunurluk seviyesini en iyiye çekmek öğrenme ortamını ve koşullarını geliştirmektir. Öğrenme ortamındaki en temel eksiklik kişinin kendine olan güveninin eksikliği. Öğrenme ortamındaki en temel hazırlık ise ilk önce zihinsel olarak süreci yapılandırmak ve daha sonra öğrenme ortamını hazırlamaktır. Sürece hazırlık tamamlandıktan sonra teorik bilgiden ziyade pratik üzerine çalışılmalı uygulamalı eğitim yapılmalı ve öğrenmeyi uygulama aşamasına geçilmelidir. Uygulamanın her zaman bilgiden önemli olduğu verilerle kanıtlanmıştır. Öğrenme süreci ve öğrenme kavramı birbirini tamamlayan unsurlar olduğundan süreç iyi planlanmalı öğrenme yaşantısı uygulamalarla desteklenmelidir. Öğrenme kavramını incelediğimizde en kalıcı öğrenme uygulamayı içinde bulunduran öğrenme sürecidir. Araba kullanmayı öğrenmede yaşadığımız en temel problem de bu. Psikomotor becerileri barındıran öğrenmelerde en temel ihtiyaç teorik bilgi değil pratik bilgidir. Yani bilgi kadar uygulamada önemlidir.