Hurda Nasıl Toplanır

Hurda Nasıl Toplanır

Hurda Nasıl Sınıflandırılır

Hurda, artık kullanılmayan eski maden parçaları için kullanılan bir kavramdır. Hurda alım satım işini yapan kişilere hurdacı denir. Her ne kadar hurdacı denildiğinde sadece sokaklarda hurda toplayan insanlar aklımıza gelse de aslında hurdacılık daha geniş açıdan görülmesi gereken bir meslektir. Atık haline gelmiş maden parçalarını toplayarak geri dönüşüme kazandıran ve bu atıklardan endüstride kullanılmak üzere hammadde üretilmesini sağlayanlar hurdacılardır. Bu açıdan bakıldığında hurdacılık oldukça saygın bir meslektir. Konuyla ilgili bilgi almak için Konuyla ilgili internet sitelerindeki firmalardan bilgi alabilirsiniz.

Hurda Toplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çevremizi şöyle dikkatli bir gözle incelediğimizde kullanımdan düşmüş, atık haline gelmiş pek çok maden parçası görürüz. Bu maden parçaları hurdacı adı verilen maden toplayıcıları tarafından toplanır ve geri dönüşüme kazandırılır. Toplanan bu maden parçaları malzeme türlerine göre sınıflandırılır. Hurdalar malzemelerine göre demir, kurşun, çinko, alüminyum hurda şeklinde sınıflandırılabilir. En çok rağbet gören hurda türü bakır hurdalardır. Bakır hem çok değerli bir madendir hem de bu madenin endüstride hammadde olarak kullanımı çok yaygındır. Hurdacılık yapanlar, sokakta ya da üretimin yoğun olduğu endüstri sahalarında atıl duruma gelmiş madenleri toplarken özellikle getirisi yüksek olan bakır madenini toplamayı tercih eder. Bunun yanında demir, çinko, alüminyum ve kurşun gibi madenleri de toplar. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet ortamından da hurda alım satımı yapılabilmekte. Sosyal medya aracılığı ile yoğun hurda atığı veren üretici firmalar ile ilişki kurulabilir.