Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma en az 1 yıl evlilik geçiren eşlerin mahkemeye birlikte başvurmasıyla gerçekleşmiş olur. Eşlerden birisinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi de anlaşmalı boşanma kapsamı içerisindedir. Anlaşmalı bir boşanma protokolü hazırlanır. Hakim hazırlanmış olan boşanma protokolünün istenen koşulları sağladığı kararına varırsa boşanma gerçekleşir. Bu şekilde eşler hızlı bir şekilde boşanma imkânına sahip olurlar. Boşanma davasında dikkat edilen unsur evlilik birliğini temelinden sarsan bir sebebin olup olmadığıdır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasında hakimin eşleri dinlemesi, boşanma davasının her iki kişinin de isteği doğrultusunda açılmış olması değerlendirmesi bakımından önemlidir. Taraflar boşanmaya özgür iradeleri ile karar vermiş olmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma ile ilgili detaylı bilgiyi sitesinden alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için bazı şartlar vardır. Öncelikle eşler arasındaki evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. 1 yıldan önce boşanma taraflar anlaşmalı olarak boşanamazlar. Eşler boşanmak için birlikte mahkemeye başvurmalıdır ya da bir tarafın açtığı boşanma davasını diğer taraf kabul etmelidir. Anlaşmalı boşanmada eşlerin davaya katılmaları zorunludur. Hakim eşleri dinlediğinde özgür irade açıklamasında bulundukları kararına varabilmelidir. Eşlerin kabul ettikleri anlaşmalı boşanma protokolünü hakim uygun bulmalıdır. Taraflara boşanma protokolündeki şartları kabul edip etmediklerini hakim tekrar soracaktır. Uzlaşım sağlanması önemlidir. Tüm bu koşulların sağlandığı durumlarda anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanma davası şu şekilde açılır. Anlaşmalı boşanma davası eşlerin birlikte son altı aydır ikamette bulundukları yerde olan Aile Mahkemesine başvurmalarıyla açılır. Tarafların en az altı ay farklı ikamette bulunmaları durumunda da davalının bulunduğu yerde davanın açılması gerekir. Fakat taraflar itiraz etmezlerse herhangi bir Aile Mahkemesine de başvurulabilir.