Miras Hukuku Nedir?

Miras Hukuku Nedir?

Mirastan Yasal Olarak faydalanacak Kişiler Kimlerdir?

Miras hukuku medeni hukuk dallarından birisidir. Birinin ölümünden sonra para ile ölçülebilecek bütün varlıklarının ve borçlarının mirasçılarına bırakılması ile ilgilenen hukuk dalıdır. Mirasın hangi şartlarda ve kimlere bırakılacağı, eşit dağılım ve alt mirasçıların kimler olduğu yasalarda açıkça belirtilmiştir. Miras davalarına itiraz hakkı vardır. Yasal mirasçılar, ölüme bağlı tasarruf, vasiyet, mirasçı atama, belirli mal bırakma, miras sözleşmesi başta olmak üzere bu kapsamda yaşadığınız tüm miras sorunları için miras avukatı hizmetlerinden yararlanarak haklarınızı alabilirsiniz.

Mirastan Mal Kaçırma Davaları

Ölen kişinin alt ve üst soyları kalan mirastan pay alırlar. Öncelik kişinin çocuklarındadır. Miras ölen kişinin çocuklarına eşit olarak mahkeme tarafından dağıtılır. Ancak bazı durumlarda paylaşım şartları değişiklik gösterebilir. Baba veya anne ölmeden önce mal hakkını alan çocuk bu konuda feragat etmiş ve bunu noter huzurunda imzalamış ise miras hakkından vazgeçmek durumundadır. Veya ölen kişinin çocuğu yoksa sırayla eşine veya anne babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ve daha ileri derecede akrabalarına bırakılır. Ölen kişinin vasiyeti varsa miras vasiyetine uygun verilir. Ölen kişi mirastan mal kaçırmış ise varislerinin dava açıp itiraz etme hakkı vardır. Kanunda belirtilen oranlar dışında yapılan mal paylaşımları için dava açma hakkına sahip olunur.